عنوان دوره : طراحی مفهومی ( مبانی هنرهای تجسمی )

عنوان دوره : طراحی مفهومی ( مبانی هنرهای تجسمی )

 

هدف دوره : طراحی داخلی از آن جایی که یکی از هنرهای مهم و کاربردی است دارای اصول و مبانی ای در هنر خود می باشد. در این دوره با مبانی هنرها آشنا می شویم تا طراحی های ما دارای پیشوانه ای درست و اصولی گردد .
مخاطبین دوره : تمامی دست اندر کاران طراحی داخلی اعم از طراحان و تیم طراحی و کسانی که در خود طراح بودن را می بینند . دانشجویان و فارغ التحصیلان  رشته های طراحی داخلی و معماری.


پیش نیاز دوره : این دوره پیش نیاز ندارد اما خود پیش نیاز دروسی مانند طراحی معماری با ایده و کانسپت و طراحی داخلی است.


شیوه تدریس : این دوره به صورت آتلیه محور در آتلیه برگزار خواهد شد. در ابتدای هر جلسه یکی از اصول هنری بیان شده و با شرح مثال هایی معنای آن به صورت مبسوط به فراگیران ارائه می گردد . سپس از فراگیران خواسته می شود که آن را در قالب کارهای خود ارائه کنند و پس از آن کلاس به صورت کارگاهی و در شیوه کورکسین ( رفع اشکال ) پیش خواهد رفت . فراگیران تحت نظر مستقیم استاد و اسیست ایشان دست به خلق آثاری تجسمی خواهند زد که مورد استفاده در طراحی داخلی آن ها دارد که شامل آثار دکوراتیو ، کاربردی یا معنا دار می باشد . از این آثار توسط خود هنر آموز عکس هایی با دوربین تهیه خواهد شد که چیدمان  آن توسط استاد برای ارائه بهتر تعیین می گردد.


انتظارات در پایان دوره آموزشی : انتظار می رود فراگیر با اتمام این دوره وارد مسیری هنری در کارها و طرز فکر خویش شود و آثار هنری را از دیدگاهی هنرمندانه به بررسی و نقد بگذارد . از سویی دیگر خود خالق آثاری شود که دارای زیبایی فرمی و ترکیبی هستند و می توانند به عنوان آثار هنری در طراحی داخلی و مجسمه سازی مورد استفاده قرار گیرند . در این دوره در پایان فراگیر آلبوم عکس از کولکسیون های هنری خویش خواهد داشت که می تواند آن ها را به عنوان آثار خویش برای ارزیابی و رزومه ارائه دهد.

عنوان دوره : طراحی مفهومی ( مبانی هنرهای تجسمی ) مشاهده شده توسط Customers عنوان دوره : طراحی مفهومی ( مبانی هنرهای تجسمی ) - آموزش مبانی هنرهای تجسمی - مرکز تخصصی آموزش هنرهای تجسمی و طراحی داخلی - تصویرگران پویا اندیش رتبه:4.4